MADE BY VACULIK
Búdková 28, 811 04 Bratislava
www.vaculik.com / info@vaculik.com

ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
www.skoladizajnu.sk

Ľuboš Lehocký, Škola dizajnu – spolupráce, projekty, výstavy, PR
lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114