MADESHIP – spolupráca Školy dizajnu a MADE BY VACULIK

Škola dizajnu organizuje v spolupráci s reklamnou agentúrou MADE BY VACULIK každoročnú odbornú prax zameranú na realizáciu konkrétnych zadaní pre konkrétnych klientov. Študentky a študenti získavajú vďaka tejto spolupráci a vkladu odborníkov z MADE BY VACULIK nenahraditeľnú spätnú väzbu a skúsenosť s procesom riešenia a realizáciou reálnych zadaní. Vďaka projektu MADESHIP uplatňujú svoje vedomosti a zručnosti v praxi, zoznamujú sa s prácou profesionálov a rozširujú svoje portfólio dizajnérskych produktov. Prostredníctvom kreatívnej praxe zároveň zvyšujú svoj kredit na trhu práce, získavajú kontakty a dôležité referencie. Autori a autorky najkvalitnejších návrhov a dizajnových riešení získavajú tiež reprezentatívne oficiálne ocenenie svojej práce a možnosť absolvovať stáž v renomovanej reklamnej agentúre. Výsledkom spolupráce doposiaľ boli napríklad PF pre spoločnosť AeroMobil, návrhy kreatívnych riešení prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda, kampaň pre združenie Proti prúdu, ktoré rieši problém bezdomovectva, dizajn študentských platobných kariet pre Tatra banku alebo kampaň na účasť prvovoličov vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Prax v roku 2021 však nesúvisela s návrhmi kampaní alebo dizajnov produktov ako po minulé roky. Pozornosť sme upriamili na samotných mladých ľudí, pretože nás zaujíma, ako sa ich aktuálna situácia bytostne dotýka. Zadaním bolo vytvoriť desaťsekundovú videoreflexiu svojho aktuálneho prežívania bytia a výsledkom je aj tento web. Projekt COVIDEA odborne, organizačne a ľudsky podporili a zabezpečili Peter Ižo, kreatívny riaditeľ MADE BY VACULIK, Ada Šimšíková, Account Director MADE BY VACULIK, Dalibor Bača, riaditeľ Centra odborného vzdelávania a prípravy na Škole dizajnu, Filip Humaj, pedagóg a admin webu covidea.sk a vedúci pedagogóvia odborov na Škole dizajnu Peter Ilčík, Marianna Kajabová, Jana Kirschnerová, Michal Mečár, Martin Snopek, Róbert Szegény, Lukáš Šafář, Kristína Vargová, Tomáš Vicen a Roman Balko.