Študenti a študentky bratislavskej Školy dizajnu vytvorili takmer 300 desaťsekundových videí osvojom prežívaní izolácie počas pandémie. Mozaika ich diel tvorí rozmanitý, ale znepokojivý obraztoho, ako sa dnes generácia stredoškolákov cíti a ako prežíva svoje bytie.

Väčšinu času trávia dôsledkom protipandemických opatrení doma. Mnohí nevideli mesiace svojichkamarátov, učiteľov a členov rodiny naživo. Nemôžu ísť do školy, na kultúrne podujatia, nemôžu sastretnúť a zabaviť sa s rovesníkmi vonku. Krátke videá študentiek a študentov umeleckej školy odkrývajú ich osamotenosť, skepsu, stereotyp, pomaly plynúci čas, spomienky, ale aj túžbu a nádej nanávrat k životu, ktorý poznali pred covidom.

Chceli sme túto bezprecedentnú situáciu nejako reflektovať a umožniť našim študentkám a študentom vyjadriť to, čo počas izolácie cítia a ako prežívajú svoje bytie. Výstupy ich uvažovania sú aj vzhľadom na prebiehajúce dištančné vzdelávanie, ako inak, digitálne a majú formu desaťsekundových videí prezentovaných na tomto webe, ktorý je sondou do prežívania celej generácie, ktorú zasiahla pandémia.

Jednotlivé video diela a webstránka covidea.sk vznikli ako výstup každoročnej odbornej praxe MADESHIP, ktorú Škola dizajnu realizuje v spolupráci s reklamnou agentúrou MADE BY VACULIK. Tento rok zadanie nesúviselo s návrhmi kampaní alebo dizajnov produktov ako po minulé roky. Pozornosť sme upriamili na samotných mladých ľudí, pretože nás zaujíma, ako sa ich aktuálna situácia bytostne dotýka.

Zadaním bolo vytvoriť desaťsekundovú videoreflexiu svojho aktuálneho prežívania bytia. V často pragmaticky vedenej diskusii o protipandemických opatreniach a ich dopadoch sa totiž niekedy zabúda na dôležitú vec – čo to robí s našim cítením a myslením. Z rozhovorov vieme, že mnohé študentky a študenti sa s touto situáciou vyrovnávajú veľmi ťažko a vytrvalo očakávajú pozitívne správy.

Projekt COVIDEA je vizuálnou správou o aktuálnom bytí dospievajúcej generácie. Táto reflexia skúseností študentov a študentiek Školy dizajnu s vlastnou izoláciou by však svojim obsahom mala zaujímať všetkých, rovesníkov, rodičov, učiteľov, ale aj inštitúcie a orgány verejnej moci, ktoré môžu svojimi rozhodnutiami ovplyvňovať pocit, s ktorým mladá generácia ráno vstáva.